Çevre Politikamız

Urla Aydın Çit olarak; üretim faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizi bulunduğumuz çevreye zarar vermeden yapabilmemiz için devletimizin çıkarmış olduğu çevre mevzuatı ve dünyada kabul görmüş çevre standartlarına uygun olarak hareket ederek, ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini arttırırken çevreye olan etkilerini en düşük seviyede tutmayı amaçlıyoruz.

Bu düşünceden hareketle;

- Üretim sahamızdaki her türlü atığı ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf etmek,

- Planlama aşamasında yada montaj aşamasında bulunan proje sahalarımızda çevre ve ilgili diğer mevzuatlara uyarak genel kabul görmüş standartlar üstünde uygulamalarda bulunmak,

- Tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek,

- Çevre kalite yönetim sistemleri oluşturmak ve geliştirmek,

- Belirli periyotlar ile analizler yaparak, çevreye verilmesi muhtemel zararları analiz etmek ve önleyici tedbirler almak olarak belirlediğimiz ilkeleri uygulamaktayız.